[Шанхай] 2020 онд Шанхай хотын патентын ажлын туршилтын жагсаалын нэгжийг олон нийтэд таниулахаар төлөвлөж байна

"Шанхай хотын аж ахуйн нэгж, байгууллагын патентын ажлын туршилтын нэгжийг хүлээн зөвшөөрөх, менежментийн арга хэмжээ" -ийн дагуу (Шанхай Жижу ﹝ 2017 ﹞ 62) -д заасны дагуу шинжээчдийн дүгнэлт болон бусад журмыг гарган, хотын оюуны өмчийн намын хороогоор хянан үзсэн болно. Оффис. Мэдээллийн технологи ХХК-ийг оруулаад Шанхай дахь Magic 97 нэгжийг 2020 онд Шанхайд патентийн чиглэлээр туршилтын аж ахуйн нэгжүүд болохыг хүлээн зөвшөөрөхийг санал болгож байна. Шанхай Жиаотонг их сургуулийн анагаах ухааны сургуулийн харьяа Руйжин эмнэлгийг багтаасан 4 нэгжийг 2020 он гэхэд Шанхайд патентийн чиглэлээр туршилтын байгууллагууд гэж хүлээн зөвшөөрнө; Шанхай Хонгянь Ложистик Технологийн ХХК, бусад 28 нэгжүүд нь Шанхай дахь патентын үзэсгэлэнгийн үйлдвэрүүд юм 2020 онд; Донгхуа их сургуулийг багтаасан 3 нэгжийг 2020 онд Шанхайн патентын ажлын үзүүлбэрийн байгууллагаар хүлээн зөвшөөрөхөөр төлөвлөсөн бөгөөд жагсаалтыг одоо олон нийтэд танилцуулж байна.

Нийтлэх хугацаа нь 2020 оны 7-р сарын 21-ээс 2020 оны 7-р сарын 29-ний хооронд байна. Хэрэв нийтэд зарласан байгууллагад ямар нэгэн эсэргүүцэл байвал Шанхай хотын Оюуны өмчийн газрын Оюуны өмчийг сурталчлах албанд хандана уу.

Холбоо барих: Fang Fang Утас: 23110882 Факс: 50723882

Имэйл: ffang@zscqj.shanghai.gov.cn

Шанхай хотын хотын патентын ажлын туршилтын байгууллагуудын жагсаалт 2020 он

序号 单位 名称
1 上海 交通 大学 医学院 附属 瑞金 医院
2 上海 长征 医院 байна
3 上海市 东方 医院 (同济大学 附属 东方 医院)
4 中国 船舶 工业 集团公司 第七 0 八 研究所 байна

Шанхай хотод 2020 онд патентын ажилд үзүүлэх жагсаалын байгууллагуудын жагсаалт

序号 单位 名称
1 东华 大学
2 上海 应用 技术 大学 дээр ажиллаж байна
3 复旦大学 附属 眼 耳鼻喉科 医院 гэсэн үг

Шанхай дахь патентын ажил үзүүлэх жагсаалтын 2020 он

序号 单位 名称
1 上海 鸿 研 物流 技术 有限公司 дээр ажиллаж байна
2 上海 微创 电 生理 医疗 科技 股份有限公司
3 上海 皓 元 生物 医药 科技 有限公司
4 盛 美 半导体 设备 (上海) 股份有限公司 гэсэн үг
5 上海 微创 心脉 医疗 科技 股份有限公司 дээр ажиллаж байна
6 移 康 智能 科技 (上海) 股份有限公司 гэсэн үг
7 上海 创 远 仪器 技术 股份有限公司 дээр ажиллаж байна
8 上 海凯利泰 医疗 科技 股份有限公司 гэсэн үг
9 上海 华 力 微电子 有限公司 гэсэн үг
10 上海 飞机 制造 有限公司 дээр ажиллаж байна
11 伽蓝 (集团) 股份有限公司 гэсэн үг
12 上海 触 乐 信息 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна
13 上海 三思 电子 工程 有限公司 гэсэн үг
14 国 核电站 运行 服务 技术 有限公司 дээр ажиллаж байна
15 上海 广 为 焊接 设备 有限公司 дээр ажиллаж байна
16 上海 海 优 威 新 材料 股份有限公司
17 上海 建 工 二 建 集团 有限公司
18 上海 微 谱 化工 技术 服务 有限公司
19 上海 华 理 生物 医药 股份有限公司 дээр ажиллаж байна
20 上海 电 巴 新 能源 科技 有限公司
21 上海 恒 劲 动力 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна
22 国药 集团 化学 试剂 有限公司 гэсэн үг
23 上海 为 彪 汽配 制造 有限公司 дээр ажиллаж байна
24 上海 丰 信 环保 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна
25 上海 仪 电 显示 材料 有限公司 дээр ажиллаж байна
26 上海 建 工 五 建 集团 有限公司
27 上海 三 友 医疗 器械 股份有限公司 дээр ажиллаж байна
28 上海 一鸣 过滤 技术 有限公司 гэсэн үг

Шанхай дахь патентын ажлын туршилтын аж ахуйн нэгжүүдийн жагсаалт 2020 он

序号 单位 名称
1 上海 幻 电 信息 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна
2 星 环 信息 科技 (上海) 有限公司 гэсэн үг
3 上海 辰 竹 仪表 有限公司 гэсэн үг
4 尚科生 物 医药 (上海) 有限公司
5 上海 乐 研 电气 有限公司 гэсэн үг
6 创 领 ​​心律 管理 医疗 器械 (上海) 有限公司
7 深 兰 科技 (上海) 有限公司
8 拉扎斯 网络 科技 (上海) 有限公司
9 竹 间 智能 科技 (上海) 有限公司 гэсэн үг
10 恒 玄 科技 (上海) 股份有限公司
11 上海 比 路 电子 股份有限公司 гэсэн үг
12 上海 中 翊 日 化 有限公司
13 银联 商务 股份有限公司 байна
14 上海 清 美 绿色食品 (集团) 有限公司 гэсэн үг
15 上海 安 路 信息 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна
16 上海 宝 藤 生物 医药 科技 股份有限公司
17 上海 复 宏 汉 霖 生物 技术 股份有限公司 гэсэн үг
18 恬 家 (上海) 信息 科技 有限公司 гэсэн үг
19 上海 秀 新 臣 邦 医药 科技 有限公司 гэсэн үг
20 中 建材 凯盛 机器人 (上海) 有限公司 гэсэн үг
21 上海 长 凯 岩土 工程 有限公司 дээр ажиллаж байна
22 上海 能 正 渔业 科技 开发 有限公司
23 上 海瑞柯恩 激光 技术 有限公司 гэсэн үг
24 中 船 航海 科技 有限 责任 公司
25 上海 钛 米 机器人 股份有限公司 гэсэн үг
26 上海 瀚 银 信息 技术 有限公司 дээр ажиллаж байна
27 上海 超 硅 半导体 有限公司 гэсэн үг
28 理想 晶 延 半导体 设备 (上海) 有限公司 хийх
29 上海 和 汇 安全 用品 有限公司 дээр ажиллаж байна
30 上海 泛华 紧固 系统 有限公司 гэсэн үг
31 费 勉 仪器 科技 (上海) 有限公司 гэсэн үг
32 上海 电 科 智能 系统 股份有限公司 дээр ажиллаж байна
33 上海 正 雅 齿科 科技 股份有限公司 дээр ажиллаж байна
34 上海 天 臣 射频 技术 有限公司 дээр ажиллаж байна
35 上海 复 星星 泰 医药 科技 有限公司
36 上海 建 工 材料 工程 有限公司 дээр ажиллаж байна
37 上海 天 慈 生物 谷 生物 工程 有限公司 гэсэн үг
38 上 海雷诺尔 科技 股份有限公司 дээр ажиллаж байна
39 上海 重塑 能源 科技 有限公司 гэсэн үг
40 上海 仁 创 环境 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна
41 上海 紫 丹 食品 包装 印刷 有限公司
42 上 海艾 为 电子 技术 股份有限公司 дээр ажиллаж байна
43 上海 合时 智能 科技 有限公司 гэсэн үг
44 上 海康比利 仪表 有限公司 дээр ажиллаж байна
45 上海 天诚 通信 技术 股份有限公司 гэсэн үг
46 上海 艾瑞德 生物 科技 有限公司 гэсэн үг
47 上 海肇 观 电子 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна
48 上 海贝思特 电气 有限公司 дээр ажиллаж байна
49 上海 金山 锦湖 日 丽 塑料 有限公司
50 上海 七 牛 信息 技术 有限公司 дээр ажиллаж байна
51 优 刻 得 科技 股份有限公司 гэсэн үг
52 阳光 电源 (上海) 有限公司 дээр ажиллаж байна
53 博 动 医学 影像 科技 (上海) 有限公司 хийх
54 明基 智能 科技 (上海) 有限公司
55 微创 (上海) 医疗 机器人 有限公司
56 科 济 生物 医药 (上海) 有限公司 гэсэн үг
57 康 码 (上海) 生物 科技 有限公司 гэсэн үг
58 上 海特波 电机 有限公司 дээр ажиллаж байна
59 上海 车 功 坊 智能 科技 股份有限公司
60 朗 华 全能 自控 设备 (上海) 股份有限公司 хийх
61 上海 大众 祥 源 动力 供应 有限公司
62 上海 芯 龙 光电 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна
63 维亚 生物 科技 (上海) 有限公司
64 携程 计算机 技术 (上海) 有限公司
65 上海 袋式 除尘 配件 有限公司 гэсэн үг
66 上海 安 谱 实验 科技 股份有限公司 дээр ажиллаж байна
67 上海 易 教 信息 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна
68 至 本 医疗 科技 (上海) 有限公司 програм
69 安 乃 达 驱动 技术 (上海) 股份有限公司 хийх
70 上海 优 卡迪 生物 医药 科技 有限公司
71 中国 铁路 通信 信号 上海 工程 局 集团 有限公司 хийх
72 上海 彩虹 鱼 海洋 科技 股份有限公司 дээр ажиллаж байна
73 上 海沃 典 工业 自动化 有限公司 дээр ажиллаж байна
74 上 海利 正 卫星 应用 技术 有限公司
75 上 海迈泰 君 奥 生物 技术 有限公司
76 延锋 安 道 拓 座椅 机械 部件 有限公司 гэсэн үг
77 上海 衡 拓 液压 控制 技术 有限公司
78 上海 昕 健 医疗 技术 有限公司 дээр ажиллаж байна
79 上海 原 能 细胞 生物 低温 设备 有限公司 гэсэн үг
80 上海 江 浪 科技 股份有限公司 гэсэн үг
81 上海 彩 迩 文 生化 科技 有限公司
82 上海 威特 力 焊接 设备 制造 股份有限公司
83 安 硕 文教 用品 (上海) 股份有限公司 гэсэн үг
84 上海 江河 幕墙 系统工程 有限公司 гэсэн үг
85 上海 龙翔 生物 医药 开发 有限公司 дээр ажиллаж байна
86 科特亚 照明 (上海) 有限公司 дээр ажиллаж байна
87 岛 津 分析 技术 研发 (上海) 有限公司 хийх
88 上海 图 漾 信息 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна
89 上海 紫 江 新 材料 科技 股份有限公司
90 上海 华谊 (集团) 公司 дээр ажиллаж байна
91 上海 晋 拓 金属 制品 有限公司 дээр ажиллаж байна
92 上海 云 泽 生物 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна
93 上海 紫 东 尼龙 材料 科技 有限公司
94 上海 馨 远 医药 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна
95 华威 粘结 材料 (上海) 股份有限公司
96 爱 驰 汽车 (上海) 有限公司
97 上 海埃 依 斯 航天 科技 有限公司

 

 


Оруулах цаг: 8-р сарын 10-2020